Käyttöehdot

OLKAA HYVÄ JA LUKEKAA NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄTTE NÄITÄ WWW-SIVUJA.

Tulemalla sisään Ramirent Finland Oy:n www-sivuille ja käyttämällä näitä sivuja, käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Käyttäjän ei tule käyttää näitä verkkosivuja, jos hän ei hyväksy kaikkia seuraavien käyttöehtojen kohtia. Näiden verkkosivujen sisältö on kokonaisuudessaan Ramirent Finland Oy:n (tästä lähtien Ramirent) omaisuutta.

Ramirent pidättää www-sivujen sisällön kaikki tekijänoikeudet Ramirentille: © 2008 Ramirent. Myös kaikki tässä erityisesti mainitsemattomat oikeudet pidätetään Ramirentille. Yksittäiset asiakirjat www-sivuillamme saattavat kuulua erillisten ehtojen piiriin. Tuolloin nuo ehdot mainitaan tarkemmin kyseisissä asiakirjoissa.

Verkkosivujen sisällön tai sen osien kopioiminen, siirtäminen, jakeleminen ja tallentaminen missään muodossa on kielletty, ellei siihen ensin ole saatu Ramirentin kirjallista suostumusta. Käyttäjä saa kuitenkin tallentaa tietokoneelleen ja tulostaa otteita verkkosivujen sisällöstä omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöönsä, näiden käyttöehtojen puitteissa. Verkkosivujen sisällön muunteleminen tai käyttö kaikkiin muihin tarkoituksiin on kielletty. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen käyttö on sallittu julkisissa tiedotteissa, jos informaatiolähde mainitaan asianmukaisesti.

Jotta sivujen käyttö olisi helppoa ja miellyttävää, Ramirent saattaa sisällyttää verkkosivuilleen linkkejä muille, kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Kun käyttäjä siirtyy linkin kautta kolmannen osapuolen verkkosivuille, tulee hänen lukea läpi ja erikseen hyväksyä kyseisen sivuston käyttöehdot ennen sivujen käyttämistä. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, ettei Ramirent millään tavoin kontrolloi kolmannen osapuolen verkkosivujen sisältöä, eikä ole minkäänlaisessa vastuussa siellä esitetystä materiaalista. Ramirentin verkkosivuilla oleva linkki muille verkkosivuille ei myöskään tarkoita sitä, että Ramirent erityisesti suosittelee kyseisiä kolmannen osapuolen omistamia verkkosivuja tai niillä esitettyjä tuotteita tai palveluja.

Toimittamalla aineistoa mille tahansa Ramirentin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivujemme kautta, käyttäjä suostuu seuraaviin ehtoihin: (a) Materiaali ei miltään osiltaan saa olla laitonta tai muista syistä kelpaamatonta julkaistavaksi. (b) Käyttäjän tulee kohtuullisuuden rajoissa pyrkiä etsimään ja poistamaan mahdolliset virukset ja muut mahdollisesti tartuntoja tai tuhoa aiheuttavat ominaisuudet ennen aineiston lähettämistä. (c) Käyttäjällä tulee olla aineistoon omistusoikeus tai rajoittamaton oikeus sen luovuttamiseen meille. Ramirentilla on oikeus julkaista meille toimitettua aineistoa veloituksetta ja/tai sisällyttää aineistoa tai mitä tahansa siinä kuvattuja käsitteitä tuotteisiimme ilman vastuurajoituksia ja korvausvelvollisuuksia. (d) Käyttäjä suostuu siihen, ettei ryhdy oikeustoimiin Ramirentia vastaan toimittamansa aineiston suhteen. Käyttäjä suostuu myös suojaamaan Ramirentin vahingonkorvausvaatimuksilta, jos jokin kolmas osapuoli ryhtyy oikeustoimiin Ramirentia vastaan käyttäjän toimittaman aineiston vuoksi. Ramirent ei tarkasta eikä voi tarkastaa käyttäjien verkkosivuille lähettämän materiaalin sisältöä. Ramirent ei ole vastuussa edellä mainitun materiaalin sisällöstä. Ramirentilla on oikeus milloin tahansa, harkintansa mukaan, poistaa verkkosivuilta mitä tahansa käyttäjien sivuille lähettämää aineistoa.

Ramirentin www-sivut sisältöineen tarjotaan sellaisenaan ja ovat käytettävissä silloin, kun se on mahdollista.

Ramirentin verkkosivuilla olevan materiaalin oikeudellisuudelle, paikkansapitävyydelle, luotettavuudelle (tai materiaalille muutoinkaan) ei anneta minkäänlaisia nimenomaista tai muita takuita. Ramirent ei takaa sitä, etteivät nämä verkkosivut tai niiden palvelin sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Ramirent ei takaa verkkosivujen jatkuvaa toimivuutta tai virheettömyyttä. Ramirent varaa oikeuden muuttaa verkkosivujen sisältöä ja evätä käyttäjiltä niille pääsyn milloin tahansa. Ramirent ei myönnä minkäänlaisia takuita, ei nimenomaisia eikä muita näiden verkkosivujen saatavuudelle, virheettömyydelle, luotettavuudelle tai muutenkaan niiden sisällölle. Tähän Ramirentin takuurajoitukseen luetaan mukaan myös takuut omistusoikeudesta tai sen loukkaamattomuudesta, mahdolliset nimenomaiset tai muut takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen – rajoittumatta kuitenkaan edellisiin. Ramirent ei ole vastuussa mistään suorasta, välillisestä, satunnaisesta, erityisestä tai seuraamuksellisesta vahingosta tai haitasta, tulonmenetyksestä tai liiketoimien keskeytymisestä, joka on seurausta tämän palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä. Edellinen pätee, vaikka Ramirentin tietoon olisi saatettu kyseisen vahingon mahdollisuus. On mahdollista, ettei sovellettava lainsäädäntö salli takuun poissulkemista tai vastuurajoituksia tietyissä tapauksissa, jolloin saattaa olla, ettei yllämainittu vastuurajoitus tai –vapaus päde yksittäisen käyttäjän tapauksessa. Ramirentin vahingonkorvausvastuu on sellaisessa tapauksssa rajoitettu niin vähäiseksi kuin mahdollista sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

”Ramirent” ja Ramirentin tuotenimet ovat Ramirentin omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut www-sivuilla mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla muiden tahojen omistamia tavaramerkkejä tai liikenimiä. Näiden verkkosivujen käyttöoikeus ei tarkoita sitä, että käyttäjälle myönnettäisiin epäsuorasti, kiellon puuttuessa tai muullakaan tavoin minkäänlaista lupaa tai oikeutta käyttää verkkosivuilla esiintyviä tavaramerkkejä ilman niiden omistajien, Ramirentin tai kolmannen osapuolen, etukäteistä kirjallista suostumusta.

© 2008 Ramirent. Kaikki oikeudet pidätetään